گروه صنعتی
متالیکان فارس

هیدرولیک، پنوماتیک، تجهیزات مشعل


هیدرولیک

هیدرولیک(Hydraulic)یکی از جذاب ترین حوزه های مهندسی مکانیک است که مایعات تحت فشار در یک سیستم را وادار به فعالیت های بسیار سنگین، دقت کنترل زیاد، اطمینان می کند

پنوماتیک

پنوماتیک(Pneumatic)در صنعت با فشرده سازی هوا در یک مخزن ایجاد شده و توسط کمپرسور به سیستم ها ارسال می شود.از مزایا آن،بهداشتی بودن پنوماتیک نسبت به هیدرولیک است

تجهیزات مشعل

مشعل گاز به عنوان موتور احتراق با استفاده از تجهیزاتی مثل رگولاتور، شیر برقی، فیلتر، الکترود و ترانس جرقه زن،رله کنترلی،نشت یاب برای تأمین و کنترل سوخت گاز تشکل شده

برندهای هیدرولیک

برندهای پنوماتیک

برندهای تجهیزات مشعل گازی
مشتریان ما